Doel

Urgentie
Vanuit de digisprong komt er een heuse inhaalbeweging op het digitaal vlak maar is dat allemaal zo positief zoals de regering het aankondigt? Volgens mij kun je met digitalisering zeker leerwinst behalen maar hier zit net een kernwoord in. Naar mijn opinie moeten de digitale middelen aangewend worden om leerwinst te halen en niet omdat het moet. We moeten nu éénmaal digitale middelen gebruiken.

Meesterproef
Deze website ben ik aan het ontwikkelen tijdens mijn studies master kunsteducatie. Vanaf maart kunt u hier meer over lezen onder de rubriek publicaties. Mijn onderzoeksvraag is: Op welke wijze kunnen digitale middelen ingezet worden om aan te zetten tot actieve muziekbeleving?. Deze vraag moet eigenlijk dus uitgebreid worden met: met leerwinst binnen het secundair onderwijs.

Voor wie
Alle leerkrachten die digitale tools willen gebruiken in de klas. Veel van deze tools zijn ook bruikbaar in de 3de graad van het lager onderwijs. Als leerkracht moet je zelf jouw klasgroep inschatten. De doelgroep die vermeld staat is eerder een richtlijn. Onder het segment Databanken: Tutorials kunt u videolessen vinden van een aantal tools.